CRM ПРОФ для України

CRM ПРОФ для України
Конфігурація «1С: CRM ПРОФ для України" - розроблена в середовищі «1С: Підприємство 8 » і підтримує всі переваги цієї сучасної технологічної платформи: масштабованість, простота адміністрування і конфігурації. 

«1С: CRM ПРОФ для України » - універсальне рішення з можливістю використання як самостійної програми для автоматизації функцій CRM, так і як доповнення до типових конфігурацій фірми «1С» на платформі «1С: Підприємство 8 ».

«1С: CRM ПРОФ для України» інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями «Управління торгівлею для України», «Управління виробничим підприємством для України». При використанні «1С: CRM ПРОФ для України», як самостійної, окремої конфігурації програма включає блок обміну даними з обліковими системами: "1С: Бухгалтерія 8 для України».

Основні можливості:
- Управління клієнтською базою, докладна характеристика про кожного клієнта і контактну особу, динаміка зміни стану відносин з клієнтами, можливість швидкого введення і доступу до інформації про клієнта;
- Управління контактами з клієнтами, облік історії контактів з клієнтами, реєстрація потреби клієнтів, оперативна передача інформації між відділами, планування контактів;
- Планування і контроль дій, координація роботи в часі, система нагадувань і видачі завдань;
- Управління бізнес процесами по роботі з клієнтами, створення регламенту роботи з клієнтами і шаблонів типових дій, з продажу, сервісному обслуговуванню рекламацій;
- Управління продажами, створення технології продажу різних груп товарів, управління стадіями та етапами продажу, створення стандартних шаблонів дій, механізм підготовки комерційних пропозицій, Механізм оперативного управління та аналіз циклу продаж;
- Інтеграція з фінансовими й обліковими програмами дозволяє створити єдиний інформаційний простір по роботі з клієнтами;
- Управління маркетингом - сегментування клієнтів, управління маркетинговими компаніями, оцінка ефективності рекламних і маркетингових кампаній;
- Анкетування - збір інформації про клієнтів, товари, конкурентів, регіонах, аналіз анкет;
- Телемаркетинг - забезпечення масового обдзвону клієнтів за заданим сценарієм розмови, реєстрація контактів і анкет;
- Сервісне та гарантійне обслуговування. Облік товарів, що перебувають на обслуговуванні: по серійних номерах, строкам і типам обслуговування, управління сервісними зверненнями клієнтів; управління сервісними замовленнями зверненнями
- Багатофакторний аналіз продаж, АВС-аналіз продаж, аналіз стану роботи із клієнтами, результатів діяльності співробітників, аналіз клієнтської бази;
- База знань по продажах, товарах, конкурентах, сервісу, структурування інформації, пошук за ключовими словами, швидкий доступ до інформації.
- Захист інформації, налаштування для користувачів прав доступу до інформації, забезпечення доступу користувачів тільки до інформації зі своїх клієнтів;
- Полегшення виконання рутинних операцій, інтеграція з електронною поштою, підготовка звітів, помічник введення нових клієнтів, пошук двійників клієнтів, групова обробка клієнтів, фільтри.
- В «1С: CRM ПРОФ для України» скориговані ідентифікації організацій і фізичних осіб в Україні, підключений список українських банків.


Вартість: 5 850,00 грн


КОМПЛЕКС 2016 ©