Ресторан 8

Ресторан 8

Програмний продукт «1С:Підприємство 8. Ресторан" ("1С:Ресторан 8") призначений для автоматизації процесів обслуговування відвідувачів на підприємствах індустрії громадського харчування і гостинності. За допомогою даного прикладного рішення можуть бути автоматизовані підприємства будь-яких форматів і концепцій - ресторани, кафе, бари, їдальні, точки харчування в готельно-ресторанних комплексах і інші підприємства громадського харчування.

«1С: Підприємство 8. Ресторан» є рішенням класу front-end і може використовуватися як самостійно, так і спільно з бек-офісом. При необхідності, бек-офіс «1С: Підприємство 8. Громадське харчування для України»можна включити до складу комплексної автоматизованої системи пізніше, по мірі розвитку бізнесу.

Рішення «1С: Підприємство 8. Ресторан" реалізовано в середовищі "1С: Підприємство 8.2» і підтримує всі переваги сучасної технологічної платформи.

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати робочі місця:

- Касира,

- Офіціанта,

- Бармена,

- Буфетника,

- Метрдотеля,

- Адміністратора.

Сфера використання:

- Одиночні або мережеві ресторани, бари і кафе з офіціантським обслуговуванням.

- Одиночні або мережеві підприємства швидкого харчування.

- Їдальні і буфети на підприємствах або комбінатах харчування.

- Шкільні їдальні і буфети.

- Будь-які підприємства харчування з схемами обслуговування: без попереднього замовлення (швидкий продаж), з відкладеними замовленнями (класичний ресторан), із змішаними схемами обслуговування.

Основні функціональні можливості продукту:

- Автоматизація введення замовлень відвідувачів за допомогою спеціальних інтерфейсів (фронтів) з врахуванням формату обслуговування, особливостей устаткування і прав користувача. Автоматичний друк замовлень на сервіс-принтери в місця приготування.

- Використання декількох варіантів Меню з ручним або автоматичним вибором при оформленні нового або коректування старого замовлення. Можна задавати параметри доступності Меню по даті, часу, дням тижня, а також призначати різні ціни на блюда для кожного виду меню.

Програмний продукт може працювати в трьох режимах, пов'язаних з процесом оформлення замовлень:

    1. Оформлення відкладеного замовлення "від столу" за допомогою карти залів.

    2. Бронювання столика з вказівкою імені і телефону гостя та інших параметрів резервування.

  3. Проведення швидкого продажу за допомогою інтерфейсу "фаст-фуд" без оформлення попередніх замовлень.

- Підбір товарів і блюд в замовлення можна здійснюватися на pos-терміналах за допомогою "сенсорного" меню, "гарячими" клавішами, за кодом або штрих-коду, а також прийомом ваги з електронних ваг.

- Проведення відміни замовлення (часткову або повну), перенесень (конкретних блюд або всього замовлення) на інші столи, коректування замовлень, розбиття попереднього рахунку.

- Закриття замовлень з друком гостьових рахунків (Пречеків) на принтерах сервіс-друку, або проведення закриття замовлення "на номер" (в разі інтеграції з системою автоматизації готелів "1С:Готель 8").

- Передбачене попереднє налаштування і ручне або автоматичне вживання різних дисконтних систем. Знижка "на шапку", за часом, по сумі, по картці клієнта і тому подібне.

- При остаточній оплаті замовлень можна застосовувати різні види оплат: готівка, безготівка, талони на харчування, картки співробітника.

- Програмний продукт дозволяє отримати велику кількість аналітичних звітів, причому багато з них прямо з сенсорного екрану pos-терміналів. Наприклад: змінний звіт по блюдах і по касирах, звіт об реалізації товарів блюд і послуг, звіти по знижках, відмінам і багато інших.

- У програмному продукті впроваджена унікальна технологія налаштування і адміністрування програми. Практично будь-який об'єкт типового рішення можна налаштувати не лише з повноцінного робочого місця (миша + клавіатура), але і з сенсорного екрану pos-терміналів.

 - Передбачений обмін даними з бек-офісами програм «1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України», «1С-Рарус: Управління рестораном» і «1С-Рарус: Комбінат харчування».


Вартість: 10 404,00 грн


КОМПЛЕКС 2016 ©