Документообіг ПРОФ

Документообіг ПРОФ

Програмний продукт "1С: Документообіг 8 ПРОФ", розроблений на новій технологічній платформі "1С: Підприємство 8.3", на основі програмного продукту "1С: Архів 3", який вже понад 10 років застосовується в сотнях організацій, підприємств і установ, і призначений для автоматизації документообігу.

"1С: Документообіг 8" дозволяє:

- упорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;

- скоротити час пошуку потрібної інформації і сумарний час колективної обробки документів;

- підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації тощо.) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань і впорядкування роботи користувачів.

"1С: Документообіг 8" не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і на комерційних підприємствах, розподіленій холдинговій структурі з великою кількістю користувачів або на невеликому підприємстві. Будучи універсальною, програма легко може бути налаштована і адаптована під специфіку конкретної організації.

"1С: Документообіг 8" в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:

- централізоване безпечне зберігання документів,

- оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів,

- реєстрація вхідних і вихідних документів,

- перегляд і редагування документів,

- контроль версій документів,

- робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо- та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.,

- повнотекстовий пошук документів за їх змістом,

- колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів,

- маршрутизація документів, що налаштовується по кожному виду документів окремо,

- автоматизоване завантаження документів з електронної пошти і зі сканера,

- облік і контроль робочого часу співробітників.

Облік документів ведеться в розрізі видів документів відповідно до положення про документообіг підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, що закладені в програму, повністю відповідають чинним стандартам і нормам.

"1С: Документообіг 8" підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет з використанням веб-браузерів або тонкого клієнта. Вартість: 13 260,00 грн


КОМПЛЕКС 2016 ©