Управління невеликою фірмою

Управління невеликою фірмою
Програмний продукт "1С: Управління невеликою фірмою для України" призначений для автоматизації облікової та управлінської діяльності невеликого підприємства. Програма дозволяє організувати на підприємстві наскрізний документообіг і єдину інформаційну систему. 

Автоматизація різних видів бізнесу: 
- виробництво продукції
- надання послуг (сервіс)
- підрядні (проектні) роботи
                                   - торгівля

У програмі охоплено основні ділянки операційної діяльності: 
виконання робіт, надання послуг, виробництво продукції, маркетинг та продаж, постачання та закупівля, запаси і склад, грошові кошти, необоротні активи, фінанси, кадри і розрахунки з персоналом. 
Програма дозволяє реєструвати і формувати більшість первинних документів господарської діяльності підприємства: 
торгівельно-закупівельних, фінансових, складських, виробничих. 
Для реєстрації господарських операцій використовуються електронні документи, які дозволяють отримувати друковані форми.

Поділ функцій з "1С:Бухгалтерією 8" 
Щоб використовувати програму "1С: Управління невеликою фірмою 8", знати бухгалтерський та податковий облік не потрібно. Бухгалтерський і податковий облік можна вести паралельно з допомогою програми "1С: Бухгалтерія 8". Причому, щоб не вводити ті ж самі дані повторно, передбачена можливість передавати облікові дані з програми "1С: Управління невеликою фірмою 8" в "1С: Бухгалтерію 8".

Інтерфейс програми "1С: Управління невеликою фірмою 8 для України" надає засоби і механізми, які забезпечують легкість освоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. Робочий стіл програми містить навігаційну схему, що забезпечує швидкий доступ до необхідних відомостей і поточним завданням співробітника.

Можливості для аналізу та планування: 
Програма надає керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності. 
Менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, надаються інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.


Торгівля в "1СПідприємство 8. Управління невеликою фірмою":
- Ведення бази клієнтів 
- Реєстрація та зберігання номенклатури товарів
- Облік продажу товарів - з складу і під замовлення, в кредит і за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізація комісіонеру, в розрізі клієнтів 
- Оформлення документів - рахунки, накладні, рахунки-фактури і т. д. 
- Облік різних видів знижок і націнок 
- Ведення прайс-листа 
- Реєстрація замовлень покупців 
- Резервування товарів під замовлення клієнтів 
- Об'єднання замовлень покупців в проекти 
- Реєстрація та зберігання договорів з покупцями і замовниками
- Контроль забезпечення замовлення покупця
- Контроль виконання планів продаж по підрозділах, відповідальним, товарах
- Відстеження виконання графіків відвантаження за замовленням покупців
- Аналіз продаж в розрізі клієнта, замовлення, товару, підрозділу та відповідального
- Порівняльний аналіз даних про запланованій та фактичній продажі
- Планування продаж - у натуральному і вартісному вираженні, як по підприємству в цілому, так і по підрозділах
- Планування продаж за окремими товарними позиціями
- Формування графіку відвантаження товарів
- Планування надходження доходів від продажів - для формування бюджету прибутків та збитків

Виробництво в "1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою":
- Облік виробництва за моделлю "на склад" або "під замовлення" 
- Зберігання специфікацій на виготовлення виробів
- Облік випуску продукції та напівфабрикатів 
- Передача продукції та напівфабрикатів між підрозділами, в рамках технологічного циклу 
- Передача продукції та напівфабрикатів на склад для подальшого продажу або зберігання 
- Облік прямих і не прямих витрат на виробництво продукції і напівфабрикатів у розрізі статей витрат 
- Розрахунок фактичної собівартості продукції та напівфабрикатів 
- Контроль потреби в матеріалах 
- Контроль виконання відрядних нарядів виконавцями 
- Аналіз виконання замовлень на виробництво 
- Аналіз виконання відрядних нарядів
- Формування календарного графіка виробництва продукції 
- Формування замовлень на виробництво 
- Формування відрядних нарядів виконавцям 
- Розрахунок потреби в запасах 
- Планування прямих і непрямих витрат

Надання послуг в "1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою":
- Ведення бази клієнтів 
- Реєстрація та зберігання договорів з замовниками 
- Облік різних видів знижок та націнок 
- Ведення прайс-листа 
- Облік наданих послуг 
- Формування завдань співробітникам на надання послуг 
- Реєстрація використаного часу на надання послуг 
- Облік прямих і непрямих витрат у розрізі статей витрат 
- Розрахунок фактичної собівартості 
- Відстеження виконання завдань співробітниками 
- Виявлення відхилень від запланованих графіків 
- Аналіз наданих послуг у розрізі клієнтів, замовлень. 
- Формування графіків надання послуг 
- Формування завдань співробітникам на надання послуг


Вартість: 8 400,00 грн


КОМПЛЕКС ©