Бухгалтерія для України

Бухгалтерія для України
1С: Бухгалтерія 8 для України" - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку в рамках налаштування облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

"1С: Бухгалтерія 8" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продаж і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. В останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продаж, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Основні можливості:

- Ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі

- Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок)

-     Облік матеріально-виробничих запасів

-     Складський облік

-     Облік торговельних операцій

-     Облік комісійної торгівлі

-     Облік операцій з тарою

-     Облік банківських і касових операцій

-     Облік розрахунків з контрагентами

-     Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

-     Облік основного і допоміжного виробництва

-     Облік напівфабрикатів

-     Облік непрямих витрат

-     Облік ПДВ

-     Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

-     Податковий облік з податку на прибуток

-     Спрощена система оподаткування

-   Автоматизовані регламентні операції, після закінчення місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші

-  Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін)

- Автоматизовано формування регламентованої звітності з можливістю експорту у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).

-  Додаткові сервісні можливості, такі як «Монітор бухгалтера», «Експрес-перевірка ведення обліку» та інше, що дозволяють максимально полегшити роботу бухгалтера

-     Набір засобів для швидкого освоєння.


                                           Вартість: 6 690,00 грн


КОМПЛЕКС ©