Документообіг КОРП

Документообіг КОРП

"1С: Документообіг 8 КОРП" орієнтований на бюджетні установи, а також середні і великі комерційні підприємства та призначений для комплексного вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавчої дисципліни: 

- централізоване безпечне зберігання документів;

- оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів;

- облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів;

- облік звернень громадян;

- облік договорів, починаючи від підготовки проекту та закінчуючи контролем виконання зобов'язань та розірванням договору;

- облік і контроль переадресації документів в сторонні організації;

- використання сертифікованих механізмів ЕЦП для підписання та шифрування документів і файлів;

- обробка персональних даних;

- перегляд і редагування документів;

- контроль версій документів;

- повнотекстовий пошук документів за їх змістом;

- робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.;

- автоматичне заповнення нових файлів і документів на підставі заздалегідь налаштованих шаблонів;

- штрихкодування паперових документів, автоматичне вдруковування штрихкодів та реєстраційних штампів на титульні листи паперових документів, пошук документів і файлів по штрихкоду;

- автоматизація колективної роботи користувачів з документами і файлами з використанням таких бізнес-процесів, як розгляд, виконання, узгодження, затвердження, реєстрація;

- умовна маршрутизація бізнес-процесів, що настроюється користувачами;

- підтримка складних процедур узгодження, наприклад паралельне, послідовне або змішане узгодження з використанням умов маршрутизації,

- підтримка декількох резолюцій в документах, у тому числі і резолюцій посадових осіб сторонніх організацій;

- привласнення будь-якими даними різних тематичних категорій, як ручне, так і автоматичне, засноване на аналізі змісту документів і файлів;

- контроль виконавської дисципліни, в тому числі і по роботі зі зверненнями громадян;

- шаблони процесів обробки документів, що настроюються користувачами;

- налаштування зв'язку між документами, як односторонні, так і двосторонні;

- автоматичний запуск будь-яких бізнес-процесів за розкладом;

- автоматизованае завантаження документів з електронної пошти;

- завантаження файлів зі сканера, у тому числі і потокове з автоматичним розпізнаванням штрихкодів;

- облік і контроль робочого часу співробітників;

- онлайн і оффлайн обмін даними з іншими типовими конфігураціями;

- обмін вхідними та вихідними документами з іншими СЕД.Вартість: 62 700,00 грн


КОМПЛЕКС ©