Аптека

Аптека

"1С:Аптека" розширює функціональні можливості типового рішення "1С: Роздріб" для роботи зі специфічним асортиментом (лікарські засоби, товари медичного призначення) і бізнес-процесами (посерійний облік лікарських засобів, контроль фальсифікатів і термінів придатності, контроль правил ціноутворення і т.д.) аптек, як в варіанті одиночної аптеки, так і мережі аптек.


Основні функціональні можливості галузевого рішення:

-     Оформлення приходу лікарських засобів від контрагента на склади аптек, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;

-     Оформлення переміщення лікарських засобів між аптеками, внутрішніми складами аптек, аптеками і складами підприємства, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;

-     Оформлення повернень товарів від покупців (реалізовані механізми автоматичного створення необхідних документів при поверненні "Не День в День" в режимі РМК);

-     Оформлення документів інвентаризації лікарських засобів ("Інвентаризація товарів", "Списання товарів", "Оприбуткування товарів");

-     Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в аптеках;

-     Оформлення документів переміщення грошових коштів між аптеками, внутрішніми касами аптек, аптеками і касами підприємства;

-     Оформлення чеків продажу, і після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині, з урахуванням повернених товарів в зміну;

-     Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів платіжними картами, облік договорів еквайрингу й умови повернення / неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів;  

-     Можливість використання процентних знижок по дисконтних картах (накопичувальні знижки), знижки з поділом по аптеках, знижки контрагентам, знижки на суму чеку, знижки за часом дії, по кількості товару, по виду оплати;

-     Підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрих-кодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.

Застосування галузевого рішення для автоматизації аптек, аптечних кіосків та мереж аптек дозволить істотно скоротити витрати і терміни введення системи в експлуатацію, по відношенню до універсальних рішень, завдяки реалізації в ньому основних бізнес-процесів, властивих успішним підприємствам цієї галузі.

 

У конфігурації "Роздріб 8. Аптека" ведеться облік по серіях для лікарських засобів. Серійний облік лікарських засобів реалізований на базі механізму характеристик.

 

Рішення дозволяє вести облік життєво необхідних і важливих лікарських засобів, обов'язкового аптечного асортименту і спеціалізованих груп, облік аналогів лікарських засобів, що дозволяє знайти заміну відсутньому лікарському засобу або товару. Реалізовано механізм завантаження / вивантаження документів із зовнішнього файлу (формати txt, dbf, xls, mxl).

 

Для полегшення процесу первісного наповнення довідника номенклатури та підтримання його в актуальному стані реалізована можливість завантаження нормативно-довідкової інформації з лікарських засобів з матеріалів диска "ІТС МЕДИЦИНА".

 

Сервіс завантаження / оновлення інформації про препарати і серії, запропонованих до вилучення з аптечної і роздрібної мережі (фальсифікати) дозволяє використовувати дані з офіційного сайту Федеральної служби з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку. У документах здійснюється контроль фальсифікованих препаратів, а також серій з вичерпаним терміном придатності.

 

Інформаційні бази, створені на основі галузевого рішення "1С: Аптека", мають можливість роботи в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) з чітким поділом документообігу по аптеках, де в головному вузлі РІБ консолідується інформація по всіх аптеках мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

 

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного вузла "1С: Аптека" адміністратором системи, наприклад, в головному вузлі РІБ, адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів ІБ, зроблених в режимі конфігуратора (або підприємства) безпосередньо у вузлах РІБ.

 

В "1С: Аптека" поряд з багатоаптечним урахуванням, реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації.

 

"1С: Аптека" може використовувати ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади підприємства або аптек. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером.

 

У системі реалізована можливість контролю установки цін на лікарські засоби відповідно до законодавства для кожної серії окремо. Є можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін до роздрібної торгівлі, але бути скоригованими для роздрібного продажу в залежності від географічного положення аптеки Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів "товарних" документів.

 

Галузеве рішення "1С: Аптека" акумулює в собі методичні рішення та найкращі практики підприємств роздрібної торгівлі, представлені в програмному продукті "1С: Роздріб 8" і накопичений досвід компанії 1С-Рарус на ринку автоматизації аптек.Вартість: 11 700,00 грн


КОМПЛЕКС ©