Бухгалтерія будівельної організації

Бухгалтерія будівельної організації

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8", весь функціонал конфігурації "Бухгалтерія для України" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія будівельної організації"

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ:

"1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а й для завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. В "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і управління персоналом" системи "1С:Підприємство 8". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками:

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.


          Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" об'єднує функції своїх попередників - "1С:Замовник будівництва 1.0", "1С:Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмітні особливості:

наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об'єкту за рахунок власних, позикових засобів або пайових грошових коштів інвесторів;

наявність механізму організації пайового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника;

ведення обліку довгострокових інвестицій, як по фактичних витратах, так і обліку вироблених капітальних вкладень за договірною вартістю;

передача робіт після закінчення будівництва;

розрахунки по договорах поступки права вимоги.

"1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:


планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників

планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;

облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядчиків з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;

облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень;

облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання, облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;

облік поступлення і вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання;

облік заготівельно-складських витрат по матеріалах в розрізі статей витрат;

облік видачі підрядчикам матеріалів як давальницька сировина і списання в міру його витрачання;

облік витрат за змістом підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва і служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва;

облік вступу грошових коштів і використання засобів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;

контроль і коректування взаємно використаних засобів джерел фінансування;

облік операцій по передачі закінчених будівництвом об'єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14;

наявність аналітичних звітів по руху засобів джерел фінансування, обліку капіталовкладень, товаро-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;

наявність комплекту первинних документів по обліку капіталовкладень, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ і інших документів, що використовуються замовником будівництва;

формування пайового вкладу і розрахунки по договорах;

формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржінального доходу по кошторису, а потім віддзеркалення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акту передачі виконаних будівельних робіт КБ-2;

облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва по статтях витрат з віддзеркаленням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкарських форм КБ-3;

можливість формування звідної довідки за формою КБ-3;

роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт і у складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;

облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, віддзеркалення реалізації замовникові послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх об'єму як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;

облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовникові, як передача субпідрядних робіт;

облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об'єктах формою М-29;

облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера №6 по постачальниках і субпідрядниках, відомості №5с по замовниках;

проведення двосторонніх і трибічних актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми ІНВ-17;

облік продукції, робіт, послуг що випускаються (виконуваних) за допомогою допоміжного виробництва;

розрахунок собівартості допоміжного виробництва;

аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і із залученням субпідрядних організацій;

аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;

аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва;

внутрішньогосподарські розрахунки по рахунку 79;

складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності.


Вартість: 8 400,00 грн


КОМПЛЕКС ©