Управління сільськогосподарським підприємством

Управління сільськогосподарським підприємством
    «1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України» розроблений на базі «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством» і включає окрім галузевого функціоналу всі можливості базової конфігурації. 


«1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством»  призначене для вирішення наступних завдань:

створення єдиної технології управління інформаційними ресурсами аграрного підприємства на базі єдиної корпоративної системи автоматизації;
формування даних для контролю за зміною активів підприємства, виконанням планів і завдань по виробництву і збуту сільськогосподарській продукції, виконанням планів по постачанню матеріально-технічними ресурсами;
ведення обліку і складання встановленої звітності про виробничу діяльність;
підвищення якості управлінської інформації, тобто її достовірності і аналітичності;
розширення можливостей і підвищення якості аналітичної роботи для менеджменту підприємства, комплексної автоматизації основних бізнес-процесів: планування сільгоспдіяльності, оперативний управлінський, бухгалтерський і податковий облік, аналіз діяльності як окремо, так і в їх взаємозв'язку, систематизації і регламентації управлінського і бухгалтерського документообігу підприємства;
виключення дублювання введення і скорочення багаторазової обробки інформації;
підвищення рівня кваліфікації і якості роботи персоналу;
ефективної обробки великих об'ємів інформації;
виключення необхідності конвертації даних між інформаційними базами різних форматів;
підвищення виконавчої дисципліни персоналу.

Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, оптимально відповідної завданням управління. Розподілена база даних системи забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю за ходом сільгоспробіт. Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах, але при цьому не залежить від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі віддзеркалення в управлінському і регламентованому обліку.

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством" надає:

керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності;
керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;
працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Галузеве рішення забезпечує автоматизацію рутинних облікових операцій бізнес-процесів, надає керівникам сільськогосподарських підприємств і агрохолдингів можливість всестороннього і оперативного контролю за фінансовими і матеріальними ресурсами в різних аналітичних розрізах обліку (підприємство, підрозділ, сільгоспкультура, поле, вигляд робіт, механізатор, одиниця сільгосптехніки, ферма і так далі).

Використовуючи продукт фахівці підприємств агробізнесу отримують можливість виконувати бізнес-планування сільськогосподарського виробництва, зокрема:

планування сільгоспдіяльності в рослинництві, 
виробничий облік сільгосп і ремонтних робіт і послуг, 
облік роботи автотранспорту, 
віддзеркалення сільгоспдіяльності в регламентованому обліку, 
виробничий облік КРС (груповий), 
виробничий облік КРС (індивідуальний), 
планування в свинарстві, 
виробничий облік на свинокомплексі (груповий), 
виробничий облік на свинокомплексі (індивідуальний), 
облік розрахунків по оренді земельних паїв,
облік кредитів і застав, 
оптимізація розміщення сільгоспкультур, 
управління фінансами, 
управління складом (запасами), 
управління продажами, 
управління закупівлями, 
управління стосунками з клієнтами, 
управління персоналом, 
розрахунок заробітної плати.

Вартість: 117 000,00 грн КОМПЛЕКС ©