Система програм "1С:Підприємство" призначена для вирішення задач автоматизації обліку які стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Це система прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: «1С: Підприємство».

Програмні продукти системи "1С: Підприємство" включають у себе  конфігурації "Бухгалтерія для України", "Управління торгівлею", "Управління виробничим підприємством", "Зарплата та управління персоналом" та багато  інших  де налаштовано переважну більшість бізнес-процесів та звітів (в тому числі і регламентованих) для роботи будь-якого підприємства  залежно від  його сфери діяльності.

Будь-яка конфігурація  може бути адаптована до  особливостей обліку на конкретному підприємстві.


Бухгалтерія для України
1С: Бухгалтерія 8 для України - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.
Управління невеликою фірмою
Програмний продукт "1С: Управління невеликою фірмою для України" призначений для автоматизації облікової та управлінської діяльності невеликого підприємства. Програма дозволяє організувати на підприємстві наскрізний документообіг і єдину інформаційну систему.
Зарплата і Управління Персоналом
Конфігурація  "Зарплата і Управління Персоналом 8 для України" призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати та реалізації кадрової політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств та перспективні світові тенденції розвитку підходів до мотивації та управління персоналом.
Управління виробничим підприємством
Конфігурація "Управління виробничим підприємством" - це типове прикладне рішення, що відповідає основним вимогам до управління й обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, що відповідає корпоративним, українським і міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства. Засоби розподілення доступу до даних по робочих місцях користувачів.
Управління торговим підприємством для України
Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" - це комплексне рішення, що дозволяє автоматизувати завдання управління та обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.
Управління торгівлею
Конфігурація "Управління торгівлею для України" є типовим прикладним рішенням, що дозволяє впровадити комплексну автоматизацію оперативного та управлінського обліку, аналіз і планування операцій, забезпечити ефективне управління сучасним торгівельним підприємством. Конфігурація призначена для автоматизації обліку в організаціях, що займаються оптовою і (або) роздрібною торгівлею. Дозволяє вести оперативний облік і керування не тільки торговими, а й складськими та фінансовими операціями.
Роздріб для України
Програмний продукт  "1С: Роздріб 8 для України" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих що входять у розподілену роздрібну мережу.
Документообіг КОРП
"1С: Документообіг 8 КОРП" орієнтований на бюджетні установи, а також середні і великі комерційні підприємства та призначений для комплексного вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавчої дисципліни
Керiвник
"1С:Підприємство 8. Керiвник " - програма для управлінського фінансового обліку. Конфігурація дозволяє відстежувати рентабельність бізнесу, при цьому фінансові результати визначаються окремо по кожному напряму діяльності. Реалізований в програмі Управлінський баланс дає можливість встановити абсолютний контроль над всіма активами і пасивами підприємства.
КОМПЛЕКС ©