Бухгалтерія для України
Бухгалтерія 8 для України - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.
Управління невеликою фірмою
Програмний продукт «Управління невеликою фірмою для України» призначений для автоматизації облікової та управлінської діяльності невеликого підприємства. Програма дозволяє організувати на підприємстві наскрізний документообіг і єдину інформаційну систему.
Зарплата і Управління Персоналом
Конфігурація "Зарплата і Управління Персоналом для України" призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств.
Управління торговим підприємством для України

Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" - це комплексне рішення, що дозволяє автоматизувати завдання управління та обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, а також облік кадрів та розрахунок заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.
Управління торгівлею для України
Конфігурація "Управління торгівлею для України" є типовим прикладним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Конфігурація призначена для автоматизації обліку в організаціях, що займаються оптово-роздрібною торгівлею. Конфігурація дозволяє вести оперативний облік і керування не тільки торговими, а й складськими та фінансовими операціями.
Роздріб для України

Програмний продукт "Роздріб 8 для України" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять у розподілену роздрібну мережу.

 "Роздріб 8 для України "дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів у касах магазинів.
Керiвник 1С:Підприємство 8
"Керiвник 1С:Підприємство 8" - програма для управлінського фінансового обліку. Конфігурація дозволяє відстежувати рентабельність бізнесу, при цьому фінансові результати визначаються окремо по кожному напряму діяльності. Реалізований в програмі Управлінський баланс дає можливість встановити абсолютний контроль над всіма активами і пасивами підприємства.
КОМПЛЕКС ©