Бюджетним установам
Орієнтоване на використання у бюджетних установах України і призначене для комплексної автоматизації бухгалтерського обліку, ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати співробітників.
Рішення для бюджетних установ - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи закладів різної відомчої приналежності.
КОМПЛЕКС ©