Гібридна система контролю і управління доступом ГСКУД

Інтеграція типових конфігурацій BAS з серверами СКУД BioStar та FortNet

Єдина система управління доступом

Адміністрування правами доступу з облікової системи

Автоматичне перенесення журналу подій СКУД в облікову систему

Довільна кількість серверів СКУД кожного типу

Безконтактна ідентифікація (Face ID)

Контроль наявності маски

Відбиток пальця

Контроль температури тіла

Магнітна карта

Алкотестер

Гібридна система контролю і управління доступом (ГСКУД), розроблена ТзОВ «НеоКомплекс», забезпечує інтеграцію типових конфігурацій  («Управління виробничим підприємством», «Управління торгівельним підприємством», «Зарплата і управління персоналом» та інші) з серверами СКУД наступних типів:

 • BioStar2 (зчитувачі відбитків пальця/магнітних карток/RFID карток/розпізнавання обличчя виробництва Suprema, Корея)

 • FortNet (зчитувачі магнітних карток).

Можливості ГСКУД

 • ГСКУД об’єднує довільну кількість серверів СКУД кожного з підтримуваних типів.
 • На основі сукупності систем СКУД підприємства ГСКУД утворює єдину систему управління доступом, що діє за єдиними правилами незалежно від того, яка СКУД управляє конкретним пристроєм.
 • ГСКУД надає інтегровані в конфігурацію BAS адміністративні процедури обліку фізичних осіб, отримання еталонів відбитків пальців, видачі і повернення магнітних карток, адміністрування правами доступу фізичних осіб.
 • Права доступу фізичної особи визначаються призначеним маршрутом ГСКУД і графіком роботи.
 • Маршрут ГСКУД – це перелік маршрутів СКУД (груп доступу BioStar2, рівнів доступу Fortnet). В маршрут ГСКУД може бути включено не більш, ніж один маршрут з кожного сервера СКУД.
 • Права доступу призначаються фізичній особі. Усі дійсні магнітні картки, видані фізичній особі, надають однакові права доступу.
 • Права доступу можуть призначатися на заданий період часу, по закінченні якого автоматично відновлюються попередні права доступу.
 • У випадку, якщо для фізичної особи заданий графік роботи і обмеження доступу на підприємство в неробочий час, доступ надається за задану кількість хвилин перед початком робіт згідно графіку і припиняється через задану кількість хвилин після завершення робіт згідно графіку.
 • У випадку необхідності виконання фізичною особою робіт в неробочий час, на цей час фізичній особі автоматично надається доступ на підприємство на підставі одноразового дозволу, оформленого документом «Понаднормові роботи».
 • Адміністративні процедури ГСКУД виконуються один раз, незалежно від кількості серверів СКУД.
 • ГСКУД забезпечує автоматичне перенесення з BAS на сервери СКУД змін даних і фото, шаблонів відбитків пальців, магнітних карток, змін прав доступу фізичних осіб з затримкою до 1 хв.
 • ГСКУД забезпечує автоматичне перенесення журналів подій з серверів СКУД в BAS з затримкою до 1хв. Об’єднана інформація журналів подій СКУД утворює «Журнал подій ГСКУД».
 • Журнал подій ГСКУД містить інформацію про часи входу і виходу на/з підприємство кожної фізичної особи, а отже може бути використаний для автоматичного обліку робочого часу і, в поєднанні з графіком роботи, для автоматичного заповнення Табеля відпрацьованого часу.
 • Адміністрування обладнанням СКУД (пристроями, дверима, маршрутами) визначаються засобами адміністрування сервера СКУД і автоматично переносяться з СКУД в BAS.
 • ГСКУД має відкриту архітектуру і засоби конфігурування. В майбутньому можливе підключення до ГСКУД інших типів СКУД.

Розпізнавання користувачів BAS за відбитком пальця

 • В ГСКУД включений інструментарій для автоматичного розпізнавання за відбитком пальця поточного користувача програми BAS на комп’ютері спільного користування (комп’ютери спільного користування можуть встановлюватись в виробничих приміщеннях для працівників, діяльність яких не вимагає встановлення індивідуального комп’ютера кожному).
 • Розпізнавання виконується на підставі відбитку пальця, отриманого за допомогою USB-пристроів Suprema BioMini шляхом порівняння з еталоном, отриманим при реєструванні відбитку пальця в ГСКУД.
 • Ведеться журнал подій обміну з BioMini, який дозволяє контролювати стан і використання пристроїв.

Отримання еталонів відбитків пальців

Для отримання еталонів відбитків пальців використовуються пристрої BioEntry

Через 1 хв. після успішного сканування відбитки пальця можуть викорисовуватись для розпізнавання фізособи на пристроях BioEntry Biostar, а також для розпізнавання користувачів комп’ютерів спільного користування на пристроях BioMini.

Облік магнітних карток

Через 1 хв. після видачі карти вона може викорисовуватись для розпізнавання фізособи на зчитувачах Biostar і FortNet, а також для розпізнавання користувачів комп’ютерів спільного користування.

Призначення прав доступу

Документ «Призначення прав доступу» може вводитись як на підставі кадрових документів «Прийом на роботу», «Кадрове переміщення», «Наказ про звільнення», так і незалежно.

Протягом 1 хв. з часу, з якого призначені права доступу, вони вступлять в дію на усіх пристроях Biostar і FortNet.

Якщо задана відміна змін прав доступу, протягом 1 хв. з вказаного часу фізичній особі будуть автоматично повернуті права, які були до змін.

Журнал подій ГСКУД (відбір по фізичній особі)

«1» в колонці «Двері» означає “вхід”, не заповнене значення – вихід.

Віднесення пристроїв СКУД до проходів виконується в довіднику «Проходи».

Розпізнавання користувачів BAS за відбитком пальця

Меню ГСКУД