Ми надаємо повний спектр послуг з автоматизації підприємств, включаючи:

  1. Підбір, поставка, налаштування, кастомізація і впровадження програмних продуктів BAS для автоматизації обліку, звітності, управління бізнес-процесами на підприємствах замовників.
  2. Інформаційна підтримка і технологічний супровід автоматизованих систем замовників.
  3. Розширення функціональних можливостей програмних засобів замовників, створення спеціалізованих програмних засобів. 
  4. Підключення і підтримка систем для подачі електронної звітності.
  5. Підключення і підтримка систем обміну електронними документами між контрагентами.
  6. Інтеграція BAS з іншими програмними технологіями, включаючи  електронну пошту, системи контролю доступу і обліку робочого часу, інтернет – магазини і т.д.

 

Вартість послуг

            Тривалий час вартість наших послуг залишалась сталою, проте високий рівень інфляції впливає на всі складові бізнесу та змушує до змін.
            З 01.01.2023 року вартість послуг становитиме 1150,00 грн (без ПДВ), відповідно 1380,00 грн. з ПДВ за годину робіт спеціаліста. Звертаємо увагу, що послуги надаватимуться з ПДВ.

            Ми хочемо підкреслити, що даний крок необхідний, перш за все, для забезпечення стабільності, якості та актуальності послуг, які ми надаємо Вам.

            Вартість послуг ТзОВ «НеоКомплекс» до 01.01.2023р. становить 900 грн. (без ПДВ) за годину робіт спеціаліста.

 

Правила визначення вартості послуг 

Послуги спеціалістів ТзОВ «НеоКомплекс» надаються згідно Договору та діючої підписки інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Вартість одноразових послуг консультанта, програміста, системного адміністратора, наданих Замовнику, визначається як добуток ціни за годину послуг і часу надання послуг.

ТзОВ «НеоКомплекс» повідомляє Замовника про ціну за годину послуг спеціаліста інформаційними листами, на сайті www.complex.lviv.ua і при замовленні послуг.

Час надання послуг, що підлягає оплаті, визначається на підставі звіту спеціаліста про надані послуги, як фактичний час, витрачений на надання послуг, заокруглений в більшу сторону до величини, кратної 15 хвилинам. Наприклад, якщо надання послуг спеціалістом тривало 40 хвилин, час надання послуг, що підлягає оплаті, дорівнює 45 хвилинам.

У підрахунок часу, фактично витраченого спеціалістом на надання послуг, не включаються перерви в наданні послуг з причин, незалежних від Замовника (наприклад, внаслідок розриву телефонного з’єднання або внаслідок виникнення в спеціаліста ТзОВ «НеоКомплекс» необхідності тимчасово відволіктися від надання послуг).

Якщо надання послуг виконується на майданчику Замовника у м. Львів, час надання послуг  збільшується на 30 хвилин з метою компенсації витрат часу на дорогу працівника ТзОВ «НеоКомплекс».

Якщо надання послуг виконується на майданчику Замовника за межами м. Львів, час, витрачений працівником на дорогу, враховується як час надання послуг.

Інформація про надану послугу без розрахунку вартості надсилається Замовнику електронною поштою автоматично одразу після затвердження перевіряючим звіту, але не пізніше трьох робочих днів, з моменту надання послуги. Електронний лист включає: ім’я та/чи прізвище замовника, назву підприємства – замовника, дату надання послуги, прізвище спеціаліста, що надав послугу, опис послуги, час, витрачений на надання послуги, заокруглений в більшу сторону до величини, кратної 15 хвилинам.

Періодично (раз на місяць) ТзОВ «НеоКомплекс» надає Замовнику:

– детальний Звіт про надані послуги, який включає для кожної наданої послуги: дату послуги, опис послуги, час надання і вартість;

– рахунок на оплату.

Якщо Замовник має право на отримання безоплатних послуг згідно Договору «ІТС Україна ПРОФ», надані послуги відображаються в Звіті з нульовою вартістю до вичерпання ліміту годин на отримання безоплатних послуг Замовника.

У випадку надання спеціалістом ТзОВ «НеоКомплекс» одноразових послуг в неробочий час, у вихідні або святкові дні,  за погодженням із Замовником, використовується подвійна ціна за годину послуг.

Описаний вище спосіб розрахунку вартості послуг не використовується при наданні Замовнику запланованих послуг з оплатою згідно попередньо погодженої договірної ціни.